15 thg 8, 2017


Nhận thấy được tầm quan trọng của kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc, kỹ năng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng công việc của từng thành viên trong công ty. Công ty TNHH Vân Long đã hợp tác cùng Tâm Việt Hải Phòng tổ chức khóa huấn luyện "Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc" cho các thành viên là đội ngũ quản lý, nhân viên văn phòng của công ty. Khóa học đã diễn ra vào lúc 14:00 thứ 7, ngày 12/08/2017, tại văn phòng của Công ty TNHH Vân Long. Giảng viên của khóa học là ông Nguyễn Văn Phú, giám đốc trung tâm phát triển kỹ năng Tâm Việt Hải Phòng.

Trong 3 giờ huấn luyện, các anh chị học viên đã được chia sẻ những kiến thức, kỹ năng và những công cụ giúp quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt hơn:
- Giá trị của thời gian
- Cách đặt mục tiêu SMART
- Cách thiết lập ma trận quản lý thời gian
- Cách lập kế hoạch, tổ chức công việc STARS

Với phương pháp huấn luyện, các anh chị học viên đã không chỉ được tiếp cận những kiến thức mới mà còn được thực hành ngay tại lớp bằng việc tự đặt lại các mục tiêu cá nhân; đánh giá lại chất lượng, giá trị các công việc mình vẫn làm hàng ngày; cùng nhau lập kế hoạch và tổ chức một hoạt động tập thể ngay tại lớp học...

Một số hình ảnh của buổi huấn luyện: