7 thg 4, 2015


Khai giảng
Khóa học
Đối tượng
Thời lượng
Ghi chú
Thứ 2 04/09/2017
Kỹ năng giao tiếp ứng xử
Cộng đồng
(Người đi làm, sinh viên)
6 buổi / 2 tuần
Học vào thứ 2, 4, 6
18h – 20h30
Xem chi tiết
Thứ 2 18/09/2017
Kỹ năng thuyết trình thuyết phục
Cộng đồng
(Người đi làm, sinh viên)
6 buổi / 2 tuần
Học vào thứ 2, 4, 6
18h – 20h30
Xem chi tiết
Thứ 2 09/10/2017
Kỹ năng Quản lý thời gian & Tổ chức công việc
Cộng đồng
(Người đi làm, sinh viên)
6 buổi / 2 tuần
Học vào thứ 2, 4, 6
18h – 20h30
Xem chi tiết
Thứ 2 23/10/2017
Kỹ năng Tư suy sáng tạo và hiệu quả
Cộng đồng
(Người đi làm, sinh viên)
6 buổi / 2 tuần
Học vào thứ 2, 4, 6
18h – 20h30
Xem chi tiết

Thông tin chi tiết về các khóa học kỹ năng mềm