9 thg 2, 2015

Với khát vọng giúp cải thiện các kỹ năng – một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự thành công của các bạn trẻ sau này. Chính vì vậy, Tâm Việt Hải Phòng đã tổ chức khóa "Huấn luyện viên kỹ năng mềm - HP03", nhằm ươm mầm cho những bạn trẻ có lòng nhiệt huyết và đam mê với kỹ năng, đồng thời tạo những điều kiện tốt nhất để các bạn trẻ này có cơ hội trở thành những huấn luyện viên giảng dạy kỹ năng chuyện nghiệp trong tương lai.
Khóa huấn luyện đợt 1 kéo dài từ ngày 28/1/1015 đến ngày 6/2/2015 đã kết thúc tốt đẹp, hứa hẹn
trong tương lai gần Tâm Việt Hải Phòng, sẽ có được đội ngũ huấn luyện viên kỹ năng có khả năng mang lại kỹ năng thực sự cho học viên.
Làm việc nhóm trước khi thuyết trình
         Các huấn luyện viên được chọn sau khóa đào tạo đợt 1, sẽ tiếp tục được đào tạo và rèn luyên tại các khóa huấn luyện tiếp theo của Tâm Việt Hải Phòng.
Cảm nhận của học viên sau khi tham gia khóa huấn luyện:
 

 

 

Xem hình ảnh đầy đủ: Tại đây