26 thg 11, 2014

Thông tin chi tiết về các khóa học kỹ năng mềm

Khai giảng
Khóa học
Đối tượng
Thời lượng
Ghi chú
Thứ 2 16/03/2015
Kỹ năng giao tiếp ứng xử (Level A)
(Kết thúc)
Cộng đồng
(Người đi làm, thanh niên, sinh viên, học sinh THPT)
6 buổi / 2 tuần
Học vào thứ 2, 4, 6
18h – 20h30
Thứ 2 30/03/2015
Kỹ năng thuyết trình thuyết phục (Level A)
(Đang diễn ra)
Cộng đồng
(Người đi làm, thanh niên, sinh viên, học sinh THPT)
6 buổi / 2 tuần
Học vào thứ 2, 4, 6
18h – 20h30
Thứ 2 13/04/2015
Kỹ năng giao tiếp ứng xử (Level A)
Cộng đồng
(Người đi làm, thanh niên, sinh viên, học sinh THPT)
6 buổi / 2 tuần
Học vào thứ 2, 4, 6
18h – 20h30
Thứ 2 04/05/2015
Kỹ năng thuyết trình thuyết phục (Level A)
Cộng đồng
(Người đi làm, thanh niên, sinh viên, học sinh THPT)
6 buổi / 2 tuần
Học vào thứ 2, 4, 6
18h – 20h30
Thứ 2 18/05/2015
Kỹ năng tư duy sáng tạo & hiệu quả (Level A)
Cộng đồng
(Người đi làm, thanh niên, sinh viên, học sinh THPT)
6 buổi / 2 tuần
Học vào thứ 2, 4, 6
18h – 20h30
Thứ 2 15/06/2015
Kỹ năng tổ chức công việc & quản lý thời gian (Level A)
Cộng đồng
(Người đi làm, thanh niên, sinh viên, học sinh THPT)
6 buổi / 2 tuần
Học vào thứ 2, 4, 6
18h – 20h30