30 thg 11, 2014

Vào lúc 20h, ngày 28/11/2014, Tâm Việt Hải Phòng đã tiến hành tổ chức bế giảng khóa huấn luyện "Kỹ năng thuyết trình thuyết phục - HP008"

Các bạn học viên nhận chứng nhận kết thúc khóa học

Với phương pháp "Huấn luyện kỹ năng" (30% thời gian để chia sẻ, trao đổi kiến thức và 70% thời gian để thực hành, rèn luyện), tất cả các bạn học viên đều đã có những tiến bộ rõ rệt trong khả năng thuyết trình, thuyết phục của mình.

Xem bộ ảnh đầy đủ Tại đây.

Cảm nhận của các bạn học viên sau khóa học: