19 thg 10, 2014


"Sức mạnh không đến từ thể chất. Nó đến từ Ý chí bất khuất" - Mahatma Gandhi