19 thg 10, 2014Cuộc sống luôn có nhiều cơ hội, nhưng cũng đầy rẫy những khó khăn.


Người thành công thấy cơ hội trong khó khăn, người thất bại thấy khó khăn trong cơ hội.

Nếu không đủ niềm tin và sức mạnh thì hãy đừng bước trên con đường đi tìm thành công. Sẽ không ai trách bạn cả, nó không hề dễ dàng...