19 thg 10, 2014


“Thế giới không được điều hành bởi người sai, cũng không bởi người đúng, mà được điều hành bởi người biết cách thuyết phục là mình đúng”.

Để đạt được thành công, hạnh phúc, chúng ta không chỉ cần những ý tưởng hay mà còn phải biết cách trình bày nó cho người khác hiểu; không những nói lên những gì mình mong muốn mà còn phải thuyết phục người khác tin theo, hành động theo mình.

Khai giảng: Thứ 2, ngày 05/11/2012
Thời gian: 18h - 20h (6 buổi, học trong 2 tuần, vào các tối thứ 2, 4, 6)
Địa điểm: 41/333 Văn Cao, Hải Phòng (Văn phòng Tâm Việt Hải Phòng)
Học phí: 495.000đ (295.000đ với học sinh, sinh viên)
Liên hệ và đăng ký: 41/333 Văn Cao (0313.734.046 - 0963.112.199)